Realizácie

Súkromná záhrada v Bratislave.

Realizácia: 08/2015

Realizácia a následná údržba súkromnej záhrady v Bratislave.